कारखाना भ्रमण

कारखाना वातावरण :

1 (1)
1 (2)
1 (3)
1 (4)

प्रमाणपत्र

1 (1)

FSC वन प्रमाणन

1 (2)

ISO9001 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणीकरण

1 (3)

ISO14001 वातावरणीय व्यवस्थापन प्रणाली प्रमाणीकरण

उत्पादन प्रक्रिया :

1 (1)

मोल्ड अनुसन्धान गर्नुहोस्

1 (2)

उत्पादन मोल्ड

1 (3)

धम्की

1 (4)

भिजेको भ्रुण आकार

1 (5)

तातो प्रेस

1 (6)

प्लास्टिक काट्ने मर्नुहोस्

1 (7)

प्याकेजिंग गोदाम